องค์ประกอบสำคัญในการประกอบไตสังเคราะห์ โครงสร้างไตพื้นฐานที่เรียกว่าออร์กานอยด์ซึ่งคล้ายกับระบบท่อรวบรวมที่ช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายและ pH โดยการเพ่งสมาธิและขนส่งปัสสาวะ ความก้าวหน้าของเราในการสร้างอวัยวะในไตชนิดใหม่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาและโรคเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงการหาวิธีการรักษาใหม่ๆ และแนวทางการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยด้วย” หลี่ ผู้เขียนรายงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และต้นกำเนิดกล่าว ชีววิทยาของเซลล์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู การสร้างบล็อคตัวต่อ เซลล์ต้นกำเนิดของไตหรือ UPCs ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไตในระยะแรก การใช้เมาส์ตัวแรกและ UPC ของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาค็อกเทลของโมเลกุลที่กระตุ้นให้เซลล์สร้างอวัยวะที่คล้ายกับตาของท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นท่อแตกแขนงที่ก่อให้เกิดระบบท่อรวบรวมในที่สุด นักวิทยาศาสตร์ยังประสบความสำเร็จในการหาค็อกเทลที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์พัฒนาไปเป็นอวัยวะย่อยของไต ค็อกเทลระดับโมเลกุลเพิ่มเติมผลักดันออร์กานอยด์ตูมของไตเติบโตจาก UPC ของเมาส์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์เพื่อพัฒนาเป็นออร์แกนอยด์ในท่อรวบรวมที่เป็นผู้ใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้น