ความเชื่อมั่นมากเกินไปสามารถทำให้เราหลงไปสู่ความคิดหรือการกระทำที่เป็นอันตรายและความหยิ่งยโสแบบเดียวกันนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นเช่นไฟป่าได้อีกด้วย Read More