เพลงพื้นบ้านของ Woody Guthrie ในช่วงทศวรรษที่ 1940 ของ Woody Guthrie เป็นผู้ที่มีความคิดและรักชาตินำเสนอวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางสำหรับชาวอเมริกันทุกคนเขียน Dorian Lynskey Read More