แคมเปญของนักฟุตบอลมาร์คัสแรชฟอร์ดที่ให้บริการอาหารฟรีสำหรับเด็กอายุเกินครึ่งเทอมได้เปลี่ยนเป็น Google Map แบบโต้ตอบ จนถึงขณะนี้ Joe Freeman ได้ป้อนข้อมูลสถานที่แต่ละแห่งด้วยตนเองเพื่อช่วยจัดหาอาหาร Read More